Ciekawe miejsca,  Punkty orientacyjne

Cmentarz rodowy rodziny Pieper

W południowo-zachodniej części lasu (na północ od Komorowa) znajduje się zadbany cmentarz rodowy rodziny Pieper.

Nie jest łatwo tam trafić. Nie jest zaznaczony na mapach i nie prowadzi do niego żadna ścieżka. 

Napis na tablicy informacyjnej głosi: „Pod koniec XIXw. Komorowo, dawna posiadłość Trąmpczyńskich i Sikorskich przeszła w ręce Gustawa Piepera z Nadrenii. Na założonym przez niego cmentarzu spoczęli: Anna Meinberg z domu Pieper i jej syn Werner, a także Maria Pieper oraz Gustaw Pieper. Na ich nagrobku wyryto numerację roz.15, w 52-53 pierwszego listu św. Pawła do Koryntian oraz tekst roz.7, w.14 z Ewangelii św. Mateusza: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”. W 1922r. rodzina Pieper sprzedała Komorowo i przeniosła się do Piły”.

W jednym z grobów pochowane jest małżeństwo – Gustav Pieper (1841 – 1915) i Maria Pieper z d. Quiram (1851 – 1911). Mieli oni dziewięcioro dzieci. Jednym z nich był urodzony 17.10.1881 r. w Komorowie (wówczas Wilhelmseichen) Hermann Pieper

Dlaczego piszemy akurat o nim? Bo to dość znana osoba w niemieckiej nauce i można o nim przeczytać nawet w Wikipedii. Hermann po wyprowadzce z Komorowa studiował rolnictwo w Monachium i Jenie. W 1909 roku uzyskał doktorat na podstawie rozprawy na temat kiełkowania nasion traw. W 1924 r. został mianowany kierownikiem katedry i zastępcą dyrektora z tytułem profesora Rolniczego Instytutu Badawczego w Dreźnie. Na emeryturę przeszedł w roku 1939, ale jeszcze przez 7 lat pracował jako praktyczny rolnik a następnie jako kierownik hodowli nasiennej w głównym gospodarstwie nasiennym w Leutewitz koło Miśni.

Jak możemy przeczytać w niemieckojęzycznej Wikipedii, Pieper był jednym z najbardziej kompetentnych ekspertów od nasion swoich czasów. W swojej książce przedstawił w jasnej i zrozumiałej formie wszystkie podobszary branży nasiennej. Zajmował się także problematyką zwalczania chwastów i doskonalenia hodowlanego płodów rolnych. Zmarł w 1954 roku.

Źródło: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Pieper_(Agrarwissenschaftler)

Cmentarz rodziny Pieper w Komorowie

Cmentarz położony jest w oddaleniu od zabudowań Komorowa, w bardzo urokliwym miejscu. Skąd takie położenie? Wyjaśniała to Ania z aparatem po Dolinie Noteci i Polsce, którą cytowaliśmy w opisie Szlaku cmentarzy pod Dębową Górą. Nekropolia rodziny Pieper nie znalazła się na wspomnianym szlaku z uwagi na swoje oddalenie od innych cmentarzy w „naszym” lesie i głównych ścieżek. Mimo tego warto poświęcić nieco czasu i tu trafić. 

Polecamy rozpocząć wędrówkę drogą pożarową numer 7 lub 8. Cmentarz znajduje się pomiędzy nimi, na północ od Komorowa.

Używamy plików cookies w celu optymalizacji naszej witryny.
View more
Akceptuję
Odrzucam